Vad vi gör
Vad vi gör

Vad vi gör

Naturstiftelsen är en insamlingsstiftelse som genom donationer och andra bidrag köper upp naturmark i syfte att skydda den. Naturstiftelsen arbetar också för att utbilda och informera om naturens betydelse för en hållbar planet. Samt bidra med data för forskning med egen och extern data.

När Naturstiftelsen har förvärvat en naturmark utförs en genomgående inventering för att bedöma vilket skick naturen är i. Beroende vilken typ av naturmark som införskaffas kan olika åtgärdsprogram komma att ske. Till exempel kommer naturmarken som är intakt (alltså fungerande ekosystem, varierad vegetation, hög biologisk mångfald med mera) endast skyddas för all framtid. Natur som har brukats hård och har tappat de ovan nämnda parametrarna kan komma att restaureras, de åtgärder som kan bedrivas här beskrivs djupgående i fliken strategier men kan till exempel utgöras av plantering, öka mängden död ved, återställa vattenflöden med mera.

Kort och gott jobbar Naturstiftelsen alltid med naturens bästa i åtanke. Naturstiftelsen kan beskrivas som naturens stiftelse, där donationerna går till uppköp av mark, restaurering och en skyddsprocess. En donation till Naturstiftelsen är alltså en donation till naturen där pengarna används för att skydda och utöka Sveriges vackra och viktiga natur, nu och för framtiden.Tack vare våra partners kan du hitta ties online för att passa alla preferenser och budgetar, från budget till top-of-the-range supersnygga modeller.

Se nedan två sidor som mer beskriver olika tillvägagångssätt stiftelsen använder.

 • Program

  Program

  Här beskrivs fyra olika program som bedrivs för stiftelsen, dessa benämns ekokluster, punktinsatser, folkbildning och forskning.

  Läs mer

 • Strategier

  Strategier

  Här beskrivs vilka strategier och åtgärder vi använder för varje enskild naturtyp och hur stiftelsen prioriterar vid inköp samt vilka avtal som gäller.

  Läs mer