Kalhyggen
Kalhyggen

Kalhyggen

Kalhyggen är en yta som genom slutaverkning har skövlats på träd till dess grund. Kalhyggen är alltså yta som för tillfället inte erhåller träd. Slutaverkade ytor ingår i skogsbruket och en återplantering sker ofta inom kort. 

Andel 

Cirka 1% av sveriges totala skogsmark slutaverkas varje år, Det är svårt att uppskatta hur mycket av sveriges yta som idag utgörs av kalhyggen då det inte finns några klara riktlinjer över hur mycket de nyplanterade träden behöver växa för att räknas som skog igen. 

Biologisk mångfald

Ett kalhygge innehåller mycket låg biologisk mångfald. Att en yta så plötsligt blir utsatt för en så kraftig förändring samt exponerad för den mängd solljus är ytterst få arter som trivs i. En del markvegetation tar form under kalhyggesperioden men dör ut så snart träden har blivit tillräckligt stora för att skapa för mycket skugga. 

Skäl till att bevara/öka 

kalhyggen/slutaverkning är en väldigt effektiv metod för att på ett snabbt sätt få ett stort uttag virke från skogen, dock är de biologiska konsekvenserna för skogen förödande. En slutaverkning planlägger ytan till dess grund och nästintill alla arter försvinner från den ytan. 

Naturstiftelsens metod vid förvärv.

Naturstiftelsen kommer vid förvärv av kalhyggen att försöka återskapa kalhygges ursprungliga natur. Genomgående undersökningar kommer bedrivas i syfte att återskapa en naturlig yta från grunden. Här kommer plantering bli en stor del av återskapningsprocessen, men till skillnad från skogsbruket så kommer naturstiftelsen plantera en natur som ska stå så länge som möjligt samt är målsättningen att gynna biologisk mångfald. 

vid dessa områden kan insatser som nedan bedrivas: 

  • gräva igen diken och skogsmaskinspår 
  • plantering 
  • öka mängden död ved 
  • plantera stora träd
  • skapa våtmarks områden 
  • rensning av skogsbruks rester