Avtal
Avtal

Avtal

De naturområden Naturstiftelsen förvaltar kommer direkt att skyddas i linje med stiftelsen stadgar. För att stärka skyddet och uppnå skyddad miljö kommer en skyddad yta ingår ytan i möjliga skyddsavtal för att stärka skyddet. Naturstiftelsens naturområden kommer alltid att ha naturstiftelsen stadgar som skydd vilket alltid prioriterar biologiska mångfalden högst. Naturstiftelsen kan även ingå i avtal med markägare för att förbättra de ekologiska effekterna av av programmet ekokluster. Exempel på avtal kan vara att skydda ekokorrider mellan skyddade områden för att skapa sammanhängande naturområden.

Läs mer strategier