Folkbildning
Folkbildning

Folkbildning

Denna del är under arbete och kommer uppdateras inom kort men folkbildning syftar till skapa förståelse och ge information till allmänheten om naturen och dess viktiga tjänster. Denna del kommer sprida information via olika naturbeskrivningar, delning av intressanta artiklar och rapporter, samt kommer olika utbildningsevent från naturstiftelsen äga rum.

“att genom folkbildning skapa en bättre förståelse och kunskap inom naturvård hos allmänheten”

stadgarna