Naturstiftelsen

Naturstiftelsen

En insamlingsstiftelse för att bevara och återskapa värdefulla naturmiljöer för denna och kommande generationer.

Vi köper och skyddar natur!

Mer än två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Ändå befinner sig Sveriges natur i kris. Skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden vilket har lett till att naturens förmåga att förse oss och den biologiska mångfalden med dess livsnödvändiga egenskaper, är hotad. Sverige är på väg att slutföra en total landskapsomvandling från en varierad skog med komplexa ekosystem, rik på biologisk mångfald, till en stor virkesåker med enbart gran och tall och nästintill total avsaknad av naturens ursprungliga ekosystem.

Djupa, varierande, vackra skogar med hög biologisk mångfald är snart ett minne blott. Fortsätter skogsbruket i nuvarande takt och på det här viset kommer naturliga skogar endast förekomma i små plättar omringade av virkesåker.

Skogen idag saknar tillräckligt med skydd och tydlig lagstiftning för att säkerställa ekologiskt välfungerande skogar nu och i framtiden.

Naturstiftelsen vill vara med och ändra på detta!

Vad vi gör

Naturstiftelsen är en insamlingsstiftelse som genom donationer och andra bidrag köper upp naturmark i syfte att skydda den. Naturstiftelsen arbetar också för att utbilda och... Läs mer "Vad vi gör"

Snabbfakta

Lär dig mer om hur sveriges natur ser ut och vart vi befinner oss. Läs mer "Snabbfakta"

Var går pengarna

Här kan du läsa om vad som händer med de pengar du donerar. Läs mer "Var går pengarna"

Nyheter